Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 19, 2013
Image Size
761 KB
Resolution
1200×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
713
Favourites
27 (who?)
Comments
40
×
[191013] Render Pack #1 - 5 Taeyeon renders by darknight-pearl [191013] Render Pack #1 - 5 Taeyeon renders by darknight-pearl
- Fav + Cmt = Link
- Tớ cắt không chuẩn đâu muốn lấy thì lấy :3
- Share đến người thứ 50 rồi ngừng = ))

- Làm ơn credit tớ nếu các bạn dùng :3

- Xin đừng mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tớ :3

- Tuyệt đối xin đừng bán nó các bạn BITCH ạ :)

Add a Comment:
 
:iconclatahcas1912:
clatahcas1912 Featured By Owner Mar 12, 2014
Fav + Cmt = Link
Reply
:iconyunakiu:
yunakiu Featured By Owner Feb 14, 2014
 Fav + Cmt = Link
Reply
:iconoscars2sica:
Oscars2sica Featured By Owner Feb 7, 2014
Favourite + Comment = Link
Reply
:iconmikikut3:
mikikut3 Featured By Owner Dec 25, 2013  Student Interface Designer
xxin nhé ^^~ c.ơn . tớ fav rùi nhé :3
Reply
:iconryotokuro:
ryotokuro Featured By Owner Dec 4, 2013  Student
Favourite + Comment = Link
Reply
:iconputrihanifati123:
Putrihanifati123 Featured By Owner Nov 30, 2013
Fav + Cmt = Link
Reply
:iconjuliemin:
JulieMin Featured By Owner Nov 26, 2013  Student Interface Designer
 Fav + Cmt = Link
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 26, 2013  Student Interface Designer
 Fav + Cmt = Link
Reply
:iconinoue8112001:
Inoue8112001 Featured By Owner Nov 15, 2013  Student Artist
 Fav + Cmt = Link
Reply
:iconpandaminhyun:
Pandaminhyun Featured By Owner Nov 4, 2013   Interface Designer
Fav + Cmt = Link
Reply
Add a Comment: